پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - امور اداری و پشتيبانی
امور اداری و پشتيبانی
رئیس امور اداری و پشتیبانی: طاهره قاسمی 
 
شماره تلفن  داخلی :150

شماره تلفن مستقیم:33237080

همکاران این بخش :

معاون امور اداری :  حسین شهرکی-تلفن داخلی: 147

 دبیرخانه : خانم ها:معصومه میراولیائی ، عاطفه شه بخش، مریم ثمره ابراهیمی کرباسکی تلفن داخلی: 146

فاکس دبیرخانه:33222350

مسئول بایگانی : خدابخش براهوئی

جلالزایی- تلفن داخلی:159

مسئول نقلیه : -علی بخشی تلفن مستقیم : 33520957 

شرح وظایف :جهت نمایش اینجا کلیک نمایید

چاپ | ارسال به ديگران  |