پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره مميزی و حدنگاري اراضي
اداره مميزی و حدنگاري اراضي
رئیس اداره ممیزی وحدنگاري ارضی :  
 -احمدعلي جهانتيغ
شماره تلفن داخلی:161                              
همکاران این بخش: عزیز تسلیح- شماره تلفن داخلی:162عبداله هريوندي-شماره تلفن داخلي: 162
 
ت   

  

مميزي اراضي و حدنگاري:

با تاسي از سوره انفال و روايات معتبر وارده از ائمه اطهار در خصوص اهميت انفال عمومي و نحوه مصرف آن در جهت مصالح عامه مردم و همچنين اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور مصوب 27/10/1341 وظيفه خطير نظارت بر تفكيك انفال عمومي و تعيين حدود اراضي ملي( منابع طبيعي) از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي بر عهده اداره مميزي و حدنگاري اراضي، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري كه زير مجموعه معاونت حفاظت و امور اراضي مي باشد محول شده است و به منظور فراهم نمودن زمينه اجراي طرحهاي كلان ملي و استاني - تثبيت مالكيت دولت و مردم از الزامات قانوني بوده تا بتوان طرح را به مرحله اجرا درآورد. در غير اينصورت بدليل عدم تشخيص مالكيت امكان تعرض به املاك مردم دور از انتظار نبوده و نتيجتا تاخير و تعطيلي اجراي طرح ها را بدنبال خواهد داشت از طرفي باستناد ضوابط، اجراي طرح هاي منابع طبيعي و آبخيزداري منوط به اجراي طرح مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات و مطالعات تفصيلي اجرايي مي باشد، لذا در اين راستا امور مميزي اراضي به لحاظ مشخص نمودن وضعيت عرصه هاي منابع طبيعي و بمنظور سهولت انجام مابقي وظايف و مسئوليت ها و خط مشي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه همانا حفظ، احياء و توسعه و بهره برداري از اين منابع مي باشد از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و يكي از طرح هاي محوري و ملي مي باشد كه هر ساله سطح كار بر اساس توان اجرايي استان مشخص و ابلاغ مي گردد

 

وظايف و ماموريت ها:

 

§        ممیزی اراضی وتفکیک مستثنیات( تفکیک اراضی ملی از مستثنیات ومستحدثات اشخاص حقیقی وحقوقی) در راستای اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشوروماده 2 قانون حفظ وحمایت از ذخایر جنگلی کشور

§        پيگيري انجام امور تشخيص و شناسايي- انتشار آگهي( در روزنامه هاي كثيرالانتشار و محلي) و قطعيت قانوني براي مناطق فاقد اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع

§        نقشه برداری از اراضی ملی ،موات و خالصه جات وتفکیک از مستثنیات (اراضی اشخاص حقیقی وحقوقی)

§        پیگیری اخذ سند مالکیت اراضی ملی و دولتی بنام دولت جمهوری اسلامی ایران

§        رقومی نمودن واصلاح هندسی نقشه های سنواتی اسناد مالکیت اراضی ملی ودولتی وارائه به ادارات ثبت اسناد

§        اجرای پروژه کاداستر( حدنگاری اراضی ) تبد یل اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگی برابر نقشه های رقومی شده اراضی ملی ودولتی

§        پاسخگویی به استعلامات اشخاص حقیقی وحقوقی پیرامون اعلام ملی یا مستثنی بودن اراضی.

§        پیگیری رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقیقی وحقوقی از طریق دبیرخانه های تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستانهای تابعه وپاسخ به استعلامات واصله ازشعب ویژه حقوقی مستقر در دادگستری زاهدان

§        بررسی آراء صادره علیه منابع طبیعی توسط کارگروه مربوطه در اداره کل منابع طبیعی

§        تطبیق موقعیت نقشه های معادن با نقشه های اراضی ملی ودولتی واعلام پاسخ لازم به مرجع مستعلم

§        جانمایی نقشه های طرح های واگذاری مشاع وسایر واگذاریها در نقشه های اجرای مقررات ملی ودولتی

§        بررسی موانع ومشکلات ناشی از اجرای مقررات توسط کمیته فنی ممیزی اراضی به منظور ارائه راهکار قانونی ورفع مشکلات مبتلابه در شهرستانهای تابعه

§        بررسی آگهی های ثبتی منتشره در روزنامه های کثیر الاانتشارراجع به اراضی خارج از محدوده شهرها که اشخاص تقاضای ثبت می نمایند باهدف جلوگیری از ثبت اراضی ملی

§        دراجرای دستورالعمل مستند سازی اموال غیر منقول : لیست برداری ازاموال غیر منقول در سطح ادارات تابعه وپیگیری اخذ اسناد مالکیت اموال مذکور بنام دولت جمهوری اسلامی ایران

§        تهيه آمار و اطلاعات مربوط به مميزي و حدنگاري اراضي و ارائه به سازمان متبوع

چاپ | ارسال به ديگران  |