پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کنارک
کنارک

سيماي طبيعي شهرستان كنارك بيان قابليتها و استعدادها

شهرستان كنارك در منتهي اليه جنوب شرقي بين 60.30.9تا60.30.9 طول شرقي و 25.21.25 تا 25.30.54 عرض شمالي نسبت به نصف النهار گرينويچ واقع گرديده است.وسعت شهرستان حدود 11000 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 71063 نفر بر اساس سرشماري سال 85 دارا مي باشد.اين منطقه داراي 200 كيلومتر مرزآبي با درياي عمان مي باشد. اين شهرستان داراي دو بخش مركزي و زرآباد مي باشد.شغل اصلي مردم منطقه صيادي و كشاورزي مي باشد.اين منطقه به علت مجاورت با درياي عمان و متأثر شدن از جريانات در يايي، رژيم آب وهوايي آن متفاوت از ساير نقاط مي باشد. با توجه به وجود خاك حاصلخيز و مرغوب و وجود داشتن رطوبت نسبي پوشش گياهي مطلوبي از گونه هاي گرمسيري در منطقه وجود دارد.وسعت كل مراتع شهرستان 633592 هكتار ي باشد كه از اين مقدار 626923 هكتار اراضي ملي و 6669 هكتار اراضي مستثنيات مي باشدو مجموع توليد علوفه خشك آن در شرايط نرمال به طور متوسط 30 تا 45 كيلوگرم علوفه خشك در هكتار مي باشدو حدود 280هزار واحد دامي درسطح مراتع شهرستان موجود مي باشد.

وسعت اراضي جنگلي شهرستان 300 هزار هكتار مي باشد كه شامل گونه هاي كلير،توج،چش،چگرد،كنار،گز،پير و ... مي باشد كه از اين مقدار 1000 هكتار آنرا اراضي جنگلي دست كاشت شامل مي شود. با توجه به شرايط مناسب رويشگاهي براي گونه حرا كشت اين گونه از سال 73 در اين شهرستان انجام و در حال حاضر400 هكتار اراضي جنگلي حرا به صورت پراكنده در سطح شهرستان موجود ميباشد كه تا 1000 هكتار قابل توسعه مي باشد.

اراضي بياباني شهرستان اگرچه به طور طبيعي باعث ايجاد محدوديت مي شوند اما پتانسيل توليد بالايي دارند كه در صورت مديرت آب و خاك مي توان به بهترين شكل از آن بهره جست.در حال حاضر بالغ بر 85795 هكتاربيابان و نزديك به 259247 هكتار شنزار در منطقه وجود دارد. نقاط بحراني كه بيشترين خسارت را به منبع زيستي وارد مي كند جمعا 5 نقطه با مساحتي بالغ بر 112756 هكتار مي باشد كه هر روز بر وسعت آنها افزوده مي شود وحيات زيست ساكنان اين منطقه را با تهديدي جدي مواجه كرده است.

با عنايت به قرار گيري اين منطقه در خروجي حوزه آبريز خليج فارس و درياي عمان و وجود رودخانه هاي فصلي كهير،سرگان،بير،بنديني،رابچ كه در فصول بارندگي آورد زيادي دارند مي توان جهت انجام پروژه هاي آبخيزداري و پخش سيلاب استفاده نمود و شرايط را براي توسعه پوشش گياهي و جنگلي فراهم نمود.

شاخص هاي مهم در منابع طبيعي منطقه

بدليل وجود آب و هواي گرم و مرطوب در منطقه و بروز خشكسالي در چند سال اخير متأسفانه شاهد روندتخريب مراتع و تبديل آن به بيابان در سطح شهرستان ميباشيم. آنچه در حال حاضر بعنوان شاخص قابل توجه شهرستان در بخش منابع طبيعي مطرح ميباشد كنترل روند تخريب مراتع بوسيله عمليات اصلاحي در مراتع و مبارزه با فرسايش بادي در بيابانهاي شهرستان مي باشد.

ويژگيهاي مهم منابع طبيعي منطقه

جنگلهاي طبيعي و منحصر بفرد سطح سطح شهرستان شامل جوامع كهور ايراني، كلير، گز، چش، كنار، توج، چريش،حرا و چگردو تمبر هندي از ويژگي هاي قابل توجه شهرستان مي باشند. اين منطقه تنها منطقه اي از ايران است كه در آن نخل بومي قابل رويت است و مي توان در آن موز و ساير گياهان گرمسيري را كاشت وجود جاذبه هاي طبيعي كه جنبه اكوتوريست دارند نظير منطقه گورديم-پديده هاي گل افشان چشمه عين تپه هاي ماسه اي از ديگر ويژگيهاي منابع طبيعي شهرستان محسوب ميگردد. تشكيل تپه هاي ماسه اي ساحلي تثبيت يافته كنار ساحلي جٌد، درك، در منطقه از ويژگيهاي ديگر شهرستان بوده به شمار مي آيد

اهم مسايل و مشكلات شهرستان

-       وجود دام بيش از حد ظرفيت مرتع

عدم وجود امكانات و اعتبارات كافي به منظور اجراي طرحهاي منابع طبيعي

-       عدم تناسب نيروي موجود و حجم عمليات در سطح شهرستان

قابليتهاي رشد و توسعه در شهرستان

1- باتوجه به صيادي بودن منطقه و استفاده از آن به عنوان يك منبع درآمد در صورت تهيه و اجراي طرحها ي مرتعداري مي توان ضمن استمرارامر دامداري مراتع شهرستان را نيز از خطر نابودي نجات داد. خوشبختانه در اين بخش تمايل دامداران و مرتعداران به امر مشاركت بسيار مطلوب بوده و در صورت تخصيص اعتبار كافي مي تواند در بالا بردن سطح زندگي روستائيان نقش داشته باشد2- جنگلكاري با گونه هاي بومي چش كه از چوبهاي صنعتي جهت ساخت لنج بكار مي رود و مي تواند ايجاداشتغال نمايد با توجه به استعداد منطقه جهت پرورش اين گونه درختان و 3200 كيلو متر مربع مرز آبي كشورمان از مهم ترين پتانسيل هاي بخش منابع طبيعي ميتوان از آن ياد كرد.

چاپ | ارسال به ديگران  |