پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره حقوقی
اداره حقوقی
 
 رئیس اداره حقوقي : حسین سرگلزایی
 
 

كارشناس مسئول حقوقي : عليرضا جعفري كيخا

شماره تماس: داخلي 109

كارشناس حقوقي: مجيد خادمي

شماره تماس: داخلي 109

 

چاپ | ارسال به ديگران  |